امروز پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۱۷:۲۲:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ 
یادآوری دستورالعمل ارائه گزارشات حوادث معدنی
نامه شماره 99/100/341؛ مورخ 99/03/20سازمان نظام مهندسی معدن ایران جهت مراحل اعلام حوادث معدنی

یادآوری دستورالعمل ارائه گزارشات حوادث معدنی

براساس نامه شماره 341/100/99د؛ مورخ 20/03/1399 سازمان نظام مهندسی معدن ایران؛ مجموع مراحل اطلاع رسانی حوادث معدنی برای مسئولین فنی در صورت بروز حادثه درمعدن تحت نظارت به شرح زیر یادآوری می گردد:

1- اطلاع تلفنی حادثه حداکثر طرف مدت 24 ساعت پس از وقوع حادثه به سازمان استان توسط مسئول فنی و یا مسئول ایمنی معدن و تکمیل فرم اعلام اولیه حادثه (فرم1- قابل دریافت از سازمان و پیام رسان های مجازی و سایت)

2- تکمیل فرم اعلام تکمیلی حادثه ( فرم 2- قابل دریافت از سازمان و پیام رسان های مجازی و سایت) توسط مسئول فنی و یا مسئول ایمنی معدن و ارسال این گزارش حداکثر ظرف مدت 72 ساعت بعد از وقوع حادثه به سازمان استان

3-         به منظور تکمیل بانک حوادث معدنی، پیوست حداقل 4 قطعه عکس که مشخص کننده جوانب مختلف حادث باشد به هر گزارش حادثه الزامی است همچنین در صورت لزوم می توان فیلم کوتاه با شرح صوتی حادث به سازمان ارسال کرد.

براساس نامه فوق قصور هر یک از عوامل اجرایی در اعلام به موقع حادثه و تهیه گزارش مربوطه و همچنین ناصحیح و ناکامل بودن گزارش های تهیه شده، تخلف محسوب می شود و ترتیبی اتخاذ می شود تا با آنان برخورد قانونی صورت گیرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0