امروز پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
  • تماس با ما : 88854686
معرفی مسئول فنی و ایمنی1401
1401

مسئولین فنی محترم.با توجه به نامه شماره 56412؛ مورخ 21اسفند1400: با توجه به اتمام قراردادهای مسئولین فنی و ایمنی در پایان سال؛ الزامی است نسبت به تمدید قراردادهای معادن تحت نظارت خود اقدام نمائید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0