امروز پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۱۳:۱۲:۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ 
تفاهم نامه دانشگاه پیام نوراستان
تفاهم نامه همکاری دو جانبه درزمینه های آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی فی مابین دانشگاه پیام نوراستان و سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان منعقدگردید.

تفاهم نامه همکاری دوجانبه درزمینه های آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی فی مابین دانشگاه پیام نوراستان و سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان منعقدگردید.

 

پیرو جلسات برگزارشده قبل فی مابین دومرکز؛ طی جلسه ای در مورخ ۸ تیر ۱۴۰۰ ؛ درسازمان نظام مهندسی معدن استان همدان ، باحضور آقای دکتر صفائی(رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان )؛ آقای مهندس صفایی شکیب( مسئول ارتباط با صنعت و کار آفرینی  دانشگاه) ؛ آقای مهندس مرادی(ازمدیران و نماینده دانشگاه) ؛ آقای مهندس یوسفی (رئیس سازمان) و آقای مهندس رضایی راد (نائب رئیس سازمان) تفاهم نامه فوق  به امضای طرفین رسید و پس از آن صفائی و هیئت همراه به بازدید از واحدهای سازمان نظام مهندسی معدن؛ شامل سایت اداری؛ سایت آموزش وآزمایشگاه سازمان پرداختند.

 

📌اهداف کلی تفاهم نامه منعقده :

 

🔹 همکاری ومشارکت درخصوص برگزاری سمینارها، دوره ها وکارگاههای آموزشی به صورت حضوری و مجازی(دربستر سامانه های آموزش الکترونیکی)

 

🔹فراهم آوردن زمینه توسعه کیفی وکمی وبرنامه ریزی واجرای فعالیت های علمی،آموزشی وپژوهش های کاربردی

 

🔹بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و امکانات دانشگاه پیام نوراستان همدان وسازمان نظام مهندسی معدن، جهت پیشبرد اهداف بخش معدن واعضای سازمان

 

🔹استفاده بهینه ازامکانات آزمایشگاهی و تجهیزات پژوهشی طرفین

 

🔹برگزاری بازدیدهای مشترک معدنی جهت اعضا ودانشجویان

 

🔹همکاری طرفین جهت ایجاد موزه تخصصی معدنی استان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0